Den isländska modellen

onsdag den 6 februari kl. 9.00-12.00

spara datumet

Sista anmälningsdagen är den 30 januari

Välkomna till ett halvdagsseminarium om den  isländska modellen (Planet Youth)

På Island har användningen av alkohol och andra droger bland unga sjunkit mycket kraftigt under de senaste 20 åren, från bland de högsta nivåerna i Europa till bland de lägsta. Denna positiva utveckling har inte kommit av sig själv utan av ett systematiskt förebyggande arbete. Nu sprids denna förebyggande modell – den isländska modellen (också kallad Planet Youth) – till andra länder både inom och utanför Europa.

Under ett halvdagsseminarium den 6 februari ges en närmare presentation av  modellen.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras gemensamt av Planet Youth*, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad och ECAD.

Plats och tid: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, kl. 09.00-12.00

 

* (Planet Youth drivs av organisationen ICSRA – Icelandic Centre for Social Research and Analysis, Reykjavik universitet)

Program (hålltider):

09.00-09.20 Inledning

Sofia Herlitz Länsstyrelsen Stockholm

Therese Holmkvist Stockholms stad, Socialförvaltningen

Erik Leijonmarck, ECAD

09.20-09.50 Om Planet Youth – hur det började och vad som gjorts,

Jón Sigfússon, Planet Youth, ICSRA, Island (på engelska)

09.50-10.30 Teoretiska utgångpunkter och vetenskaplig evidens

Inga-Dora Sigfúsdottir , Planet Youth, ICSRA, Island (på engelska)

Fikapuas

10.45-11.30 Om Planet Youth i Sverige – utmaningar och väg framåt

Håkan Leifman, Planet Youth ICSRA

11.30-12.00 Diskussion, frågor


Väl mött!

Länsstyrelsen Stockholm: Sofia Herlitz

Stockholm stad, Socialförvaltningen: Therese Holmkvist och Sofia Linder

Planet Youth: Jón Sigfússon & Håkan Leifman

ECAD: Erik Leijonmarck

Registrera

Det är inte nödvändigt att registrera sig, men det skulle vara bra för oss att veta hur många som kommer.